Документи політики -  акти ухвалені органами державної влади та місцевого самоврядування спрямовані на вирішення конкретної проблеми, які містять опис проблеми, перелік цілей, напрямків, завдань , інструментів, якими їх планується досягти, очікуваних результатів тощо.