Книга Леслі А. Пала “Аналіз державної політики”

До Вашої уваги пропонується електронна версія книги Леслі А. Пала «Аналіз державної політики».

У книжці запропоновано глибокі теоретичні підходи до аналізу державної політики, починаючи від визначення проблеми, цілей та знарядь політики і до її втілення в життя та оцінок її політичних, економічних і соціальних наслідків. Опис розвитку аналізу політики та його особливостей у Канаді поєднується  у ній з обговоренням пи­тань аналізу політики з урахуванням нових поглядів на роль  ідей,  експертизи, демократії і сучасної держави  в контексті “цілісної картини” міжнародного  політично­го,  економічного, екологічного та технологічного ста­новища.

Для політичних експертів, консультантів з питань за­конодавства, викладачів, аспірантів і студентів економіч­них та управлінських спеціальностей вищої школи.